Činnosť

Školenia

   Referencie

 Kontaktpočet prístupov:
16. 9. 2005

ČINNOSŤ
 


Na základe  oprávnenia 010-IBB/2005 sa firma ŽeriavServis zaoberá činnosťou:
1. Montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky v rozsahu skupín zdvíhacích zariadení:

Aa/ žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou nad 1000 kg a s ručným pohonom nad 5000 kg, vrátane trvalých dráh žeriavov.
- Žeriavy zlievarenské bez rozdielu hmotnosti
- Žeriavy špeciálne ( ECL, NOELL, KONE, DEMAG )
- Žeriavy ostatné
Ab/ pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 1,5 m.
Ba/ žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou do 1000 kg
Bb/ žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom s nosnosťou od 1000 kg do 5000 kg vrátane
Bh/ zvislé posuvné brány s motorovým pohonom.
Bi/ zariadenia na zavesenie, uchopenie bremena, ktoré sú trvalou súčasťou zdvíhacích zariadení skupiny A,B.
2. Výroba a označovanie vyhradených zdvíhacích zariadení skupiny:
Aa/ žeriavy a zdvíhadlá
Ba/ žeriavy a zdvíhadlá s nosnosťou do 1000 kg
Bb/ žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom do 5000 kg vrátane
Bi/ zariadenia na zavesenie, uchopenie bremena
3. Viazacie prostriedky a prostriedky pre uchopenie a prenos bremien:
-Oceľové reťaze-špecifikácia, dodávka, kontrola ( záznam o kontrole )
-Umelohmotné viazacie prostriedky-špecifikácia, dodávka, kontrola (záznam o kontrole)
-Oceľové laná - špecifikácia, dodávka, kontrola ( záznam o kontrole )
-Prostriedky pre uchopenie a prenos bremien-špecifikácia, zabezpečenie dokumentácie, výroba, bežné prehliadky a opravy, generálne opravy
4. Bežné údržbárske a servisné práce:
-Zámočnícke práce
-Elektrikárske práce
-Renovácia náhradných dielov
-Výroba náhradných dielov v dohodnutom rozsahu
-Skladovanie náhradných dielov po oprave
5. Poradenská činnosť v oblasti zdvíhacích zariadení.